Kentaa B.V., gevestigd aan Jansbuitensingel 29, 6811 AD Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.kentaa.nl
Jansbuitensingel 29
6811 AD Arnhem
+31(0)26 2616240

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kentaa B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kentaa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kentaa B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten


Geautomatiseerde besluitvorming
Kentaa B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kentaa B.V.) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kentaa B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia: we bewaren jouw personalia 5 jaar als je deze aan ons hebt verstrekt. Dit doen we om onze dienstverlening voor jou te verbeteren en je te kunnen blijven informeren over diensten die voor jou relevant kunnen zijn.


E-mailadres: we bewaren jouw e-mailadres 5 jaar als je deze aan ons hebt verstrekt. Dit doen we om onze dienstverlening voor jou te verbeteren en je te kunnen blijven informeren over diensten die voor jou relevant kunnen zijn.

Telefoonnnummer: we bewaren jouw telefoonnummer 5 jaar als je deze aan ons hebt verstrekt. Dit doen we om onze dienstverlening voor jou te verbeteren en je te kunnen blijven informeren over diensten die voor jou relevant kunnen zijn.Delen van persoonsgegevens met derden
Kentaa B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kentaa B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kentaa B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Kentaa.nl
Naam: _kentaa_nl_session
Functie: Sessie tracking
Bewaartermijn: 1 sessie

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma, _ga, _gat, _gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar, 2 jaar, 1 minuut, 1 dag

Cookie: Facebook
Naam: c_user, presence, wd
Functie: Cookies die delen via Facebook mogelijk maken
Bewaartermijn: 2 jaar, 1 sessie, 1 week

Cookie: Hubspot
__hs_opt_out
This cookie is used by the opt-in privacy policy to remember not to ask the visitor to accept cookies again. This cookie is set when you give visitors the choice to opt out of cookies.
(Expires: 13 months)

__hs_do_not_track
This cookie can be set to prevent the tracking code from sending any information to HubSpot. Setting this cookie is different from opting out of cookies, as it still allows anonymized information to be sent to HubSpot.
(Expires: 13 months)

hs_ab_test
This cookie is used to consistently serve visitors the same version of an A/B test page they’ve seen before.
(Expires: end of session)

<id>_key
When visiting a password-protected page, this cookie is set so future visits to the page from the same browser do not require login again. The cookie name is unique for each password-protected page.

hs-messages-is-open
This cookie is used to determine and save whether the chat widget is open for future visits. It resets to re-close the widget after 30 minutes of inactivity.
(Expires: 30 minutes)

hs-messages-hide-welcome-message
This cookie is used to prevent the welcome message from appearing again for one day after it is dismissed.
(Expires: 1 day)

__hsmem
This cookie is set when visitors log in to a HubSpot-hosted site.
(Expires: 1 year)

Consent banner cookies
__hstc
The main cookie for tracking visitors. It contains the domain, utk, initial timestamp (first visit), last timestamp (last visit), current timestamp (this visit), and session number (increments for each subsequent session).
(Expires: 13 months)

hubspotutk
This cookie is used to keep track of a visitor's identity. This cookie is passed to HubSpot on form submission and used when deduplicating contacts.
(Expires: 13 months)

__hssc
This cookie keeps track of sessions. This is used to determine if HubSpot should increment the session number and timestamps in the __hstc cookie. It contains the domain, viewCount (increments each pageView in a session), and session start timestamp.
(Expires: 30 min)

__hssrc
Whenever HubSpot changes the session cookie, this cookie is also set to determine if the visitor has restarted their browser. If this cookie does not exist when HubSpot manages cookies, it is considered a new session.
(Expires: end of session)

If you are logged in to HubSpot, HubSpot will set additional authentication cookies. Learn more about cookies set in the HubSpot product. You can also see whether a contact accepted these cookies in their timeline.

Chatflow cookies
messagesUtk
This cookie is used to recognize visitors who chat with you via the chatflows tool. If the visitor leaves your site before they're added as a contact, they will have this cookie associated with their browser. If you chat with a visitor who later returns to your site in the same cookied browser, the chatflows tool will load their conversation history. This cookie is controlled by the Consent to process setting in your chatflow.
(Expires: 13 months)Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kentaa B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kentaa.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Kentaa B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kentaa B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kentaa.nl